Dato: 25. februar 2013

www.regionsjaelland.dk

PRESS RELEASE

Holbæk Sygehus og fire kommuner i nyt samarbejde om indsats for overvægtige børn og unge

Enheden for overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, har siden 2008 behandlet overvægtige børn og unge med stor succes. Næsten 7 ud af 10 af børnene har tabt sig og holdt det efter 2 år. Nu introduceres den specialudviklede metode i Holbæk, Stevns, Slagelse og Kalundborg kommuner.


Sundhedsplejersker og kostvejledere fra hver kommune er blevet grundigt undervist og coachet på Børneafdelingen, og de er nu klar til selv at hjælpe børn og unge i deres respektive kommuner. Enheden for Overvægtige Børn og Unge vil fortsat optræde som sparringspartner for de kommunale behandlere og løbende bidrage med både undervisning og supervision af behandlerne lokalt. Enheden for Overvægtige Børn og Unge står ligeledes for videnskabelig analyse og evalueringen af behandlingsresultaterne, så det kan sikres, at behandlingen evalueres på et internationalt niveau. Målet er at etablere et effektivt og valideret kommunalt behandlingstilbud til overvægtige børn og unge.

 

Overlæge og leder af Enheden for overvægtige børn på Holbæk Sygehus, ph.d. Jens Christian Holm glæder sig over samarbejdet.

 

- Samarbejdet er en enestående og oplagt mulighed for både Holbæk Sygehus og kommunerne. Der er 60.000 svært overvægtige Børn og Unge i Danmark, og vi har ventetider på behandling på 8-12 måneder, og familier, der rejser tværs gennem landet for at få behandling. Samarbejdet vil komme børnene til gode, siger Jens-Christian Holm.

 

Den kommunale behandling er rettet mod svært overvægtige børn og unge. I kommunerne vil familierne blive fulgt af en sundhedsplejerske og en kostvejleder efter deres individuelle behov, og så længe der er behov. Der lægges allerede fra start en individuel plan for familien med 10-20 arbejdspunkter, som skal hjælpe familien og barnet til vægttab. Arbejdspunkterne rummer blandt andet alle måltider, sukkerholdige drikke, søde sager, spiseøvelser, motion og tidsforbrug ved tv og computer. Gensidig tillid, empati og omsorg er nøgleord og er helt afgørende i tilgangen og behandlingen af børnene og deres familier.

 

En udsat gruppe

- Overvægtige børn og unge er en stærkt udsat gruppe, hvor mange har svære psykologiske problemer, og på sigt er der risiko for en række følgesygdomme til deres overvægt. Konsekvenserne af overvægt er således enorme. Børneafdelingen og Enheden for Overvægtige Børn og Unge i Holbæk ser derfor dette samarbejde som et helt essentielt og visionært skridt, på vej imod at kunne i mødekomme behandlingsbehovet og kunne hjælpe og nå disse børn og unge, siger Jens-Christian Holm.

Der vil fortsat være behandling til overvægtige børn på Holbæk Sygehus, de fire kommuners tilbud er et supplement og kan være med til at nedbringe ventelisten.

 

Billedtekst: - Samarbejdet er enestående og vil komme børnene til gode, siger overlæge Jens-Christian Holm.


Kontaktoplysninger for pressen:

Leder af Enheden for overvægtige børn og unge, forskningsansvarlig overlæge, ph.d., Klinisk lektor Jens-Christian Holm, jhom@regionsjaelland.dk,

Tlf. 59 48 42 08


Billeder og dokumenter: