Pressemeddelelse fra Kultur, Unge og Fritid - Gentofte Kommune sendt kl. 15:40 mandag d. 3. december 2012

Maleribattle på Traneudstillingen

Oplev to unge kunstnere udfordre hinandens maleriske udtryk i ny Traneudstilling, der åbner lørdag d. 15. december på Hovedbiblioteket.

Den nye Traneudstilling "Light - Heavy" fokuserer på, hvordan vi som beskuere oplever maleriet. Perception og maleriets fysiske formåen er den røde tråd, og den måde maleriet opleves på, udfordres.

 

Sarte nuancer og heavy 3D

Eva Louise Buus’ malerier kredser om det romantiske landskab, hvor motiverne er malet så kontrastløst, at de næsten forsvinder for betragteren. Værkerne kræver, at øjet langsomt tilpasser sig og skelner de sarte nuancer fra hinanden.

 

Disse nærmest usynlige ‘light’ malerier står i skarp kontrast til Krista Rosenkildes ‘heavy’ eksplosive former, der i 3D konstruktioner folder sig ud i rummet. Her fungerer optiske greb og sirlige mønstre som en manipulation af sanserne, der forvirrer logikken og slører grænsen mellem illusion og virkelighed. Netop der, hvor de to udtryk krydser hinanden, opstår et spændingsfelt.

 

Traneudstillingens 6,5 m høje væg udnyttes maksimalt i en gigantisk fælles værk-formation, hvor de to kunstnere lader deres udtryk smelte sammen til ét, med visuelle effekter og geometriske mønstre. På den måde udforskes både den åbenlyse visuelle forskel og den fællesnævner, der ligger i indholdet.

 

Hvor og hvornår

Oplev den nye Traneudstilling Light><Heavy, der åbnes af Borgmester Hans Toft lørdag d. 15. december, kl. 14 på Gentofte Hovedbibliotek.

 

Eva Louise Buus og Krista Rosenkilde

LIGHT ><HEAVY

15. december 2012 - 2. februar 2013

 

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup


Kontaktinformation:

Kommunikationskonsulent Mette Kristine Kjær Bach, mkkb@gentofte.dk, 5144 1254.

 

Kultur & Bibliotek

Ahlmanns Allé 6

2900 HellerupVedhæftede filer: